En aquest apartat es troben establertes les condicions generals de la pàgina web www.distribucionesmor.com

Suggerim a l'usuari llegeixi atentament aquest Avís Legal, recordant-li que si utilitza el nostre lloc web declara l'acceptació plena de tots els apartats vigents en cada moment en què l'usuari accedeixi a aquesta pàgina.

CONDICIONS D'ÚS

L'usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web i dels seus continguts, de conformitat amb la legislació aplicable, els presents Condicions d'ús, la Política de Privacitat, els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

AVÍS LEGAL

La pàgina web www.distribucionesmor.com pertany a Alexandre Talavera Mor d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms amb DNI núm 43518140R amb domicili fiscal en C / Amilcar núm 129 local, 08032, Barcelona. Tel-Fax. 93.250 04 13

A l'efecte del compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, d'ara endavant LSSI, i la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal el propietari del domini referenciat, li informa que la finalitat de la pàgina web és publicitària i informativa, així mateix, s'ofereix la possibilitat de contactar o sol·licitar informació més detallada sobre els productes i serveis de Distribucions Mor. Les dades personals que vostè ens faciliti només seran usades per posar-nos en contacte amb vostè i no seran guardats en cap base de dades, ni en cap fitxer electrònic, excepte els necessaris per posar-nos en contacte amb vostè.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

Distribucions Mor no es responsabilitza dels possibles errors o omissions que poguessin existir en els continguts d'aquest lloc. Al seu torn, aquests continguts poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació previeguridad del sistema o xarxa pot comportar responsabilitats civils o penals.

Distribucions Mor no es responsabilitza dels danys que pugui ocasionar un suposat cessament o impossibilitat d'ús d'aquest Lloc Web i els seus continguts, pèrdua de dades o interrupció del negoci, independentment d'haver estat o no advertits sobre aquesta possibilitat.

La prestació del servei del Lloc Web i els Termes d'ús es regeixen per la legislació espanyola. Les parts, quan ho permeti la llei, renuncien expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, acordant sotmetre a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual del titular de la pàgina web o de tercers sense que puguin entendre cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat del titular de la pàgina web o tercers, sense que pugui entendre que l'accés a la pàgina web atribueix algun dret sobre els mateixos.