Massís de Garraf 1/20.000

Massís de Garraf és la 2ª edició revisada i actualitzada a escala 1/20.000 de Editorial Piolet.