Desert de les Palmes - Serra de Borriol Serra d'Orpesa 1/25.000

ISBN: 9788409039722

€10.00
VAT included

Desert de les Palmes, Serra de Borriol i Serra d'Orpesa és el nou títol de El Tossal Cartografies a la província de Castelló. Es presenta aquest mapa i guia excursionista a escala 1:25.000.

Desert de les Palmes, Serra de Borriol y Serra d'Orpesa es el nuevo título de El Tossal Cartografies en la provincia de Castellón. Se presenta este mapa y guía excursionista a escala 1:25.000.