Minidesplegable Petits Mamífers: Insectívors, Rosegadors i Ratpenats

ISBN: 9788490348956

Aquesta és la primera guia que inclou totes les espècies de petits mamífers -insectívors, rosegadors i quiròpters- de Catalunya, i complementa la guia de grans mamífers que ja forma part de la col·lecció.
Tracta de musaranyes, eriçons, lirons, talpons i ratolins i ratpenats.
Inclou informació actualitzada sobre cada espècie, així com detalls sobre els seus hàbitats i ecologia. Així, a cada làmina s’hi il·lustren les espècies, que s’acompanyen d'un petit text divulgatiu i d’unes icones amb informació complementària per facilitar-ne la localització i identificació.