Minidesplegable Plastificat 101 Arbusts, Lianes i Altres Enfiladisses de Catalunya que cal Conèixer

ISBN: 9788413560397

El nou títol de la col.lecció de minidesplegables de natura: 101 Arbusts, Lianes i Altres Enfiladisses, plantes que formen part essencial del nostre paisatge natural. Dominen especialment a les zones àrides i a les més fredes, així com en ambients de transició després de pertorbacions naturals o alteracions d’origen humà (allaus, inundacions, incendis, tales…) en ecosistemes boscans. Juntament amb les plantes enfiladisses –les que, mancades de tija rígida, grimpen sobre altres vegetals o elements–, també són una part característica dels boscos, donant-los estructura i complexitat.
A més de paisatge, arbustos i enfiladisses són font inesgotable de recursos per a la fauna i per als humans. La guia mostra la majoria de les espècies autòctones amb una gran quantitat d’il·lustracions a tot color.
Cada espècie s’acompanya d’informació precisa i senzilla per facilitar-ne el reconeixement al camp.